Ekoškolka na farmě

Nový projekt "Ekoškolka na farmě"
18.3.2016 jsme ukončili spolupráci s vedoucí LK Mraveneček Lenkou Lukáškovou, která po dohodě funguje dále pod stejným názvem v jiných prostorách, od tohoto data však naše organizace No Limits z.s. nemá s provozem LK Mraveneček nic společného. 
Rádi bychom Vám představili nový projekt "Ekoškolka na farmě", ve stejných krásných prostorách Ekofarmy v Prostředním Lánově 88, s novým týmem lidí a novou koncepcí. Více informací a kontaktní údaje najdete zde: http://nolimits-os.cz/index.php/skolka-na-farme.
Těšíme se na Vás!