Environmentální výchova

Tím, že jsou děti vychovávány v izolaci od přírody a živých tvorů, ztrácejí přirozenou spojitost s životním prostředím. Vyrůstání v symbióze s rostlinami, živočichy a lidmi dodává zkušenosti ve vzájemných vztazích mezi jednotlivci a motivuje nás k uvážlivějšímu přístupu, jenž zahrnuje schopnost poradit si s jakoukoliv úlohou, nikoliv s ní zápasit. Pozorováním živých tvorů jsme schopni určit fakt, že příroda je dokonalá. Není na ní co zlepšovat. Naší úlohou je ji chránit a starat se o ni.

„Sepp Holzer"

Environmentální výchova (z angl. environment a fr. environnement, prostředí) znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím.

Environmentální výchova je ve všech vyspělých zemích součástí jak základního, tak odborného a vysokoškolského vzdělávání a s některými tématy se děti seznamují už v předškolním věku.
Ekologická výuková exkurze na naši farmu No Limits doplňuje a obohacuje školní vyučování.
Ekologické výukové programy pomáhají zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k životnímu prostředí. Ekologický výukový program je několikahodinový blok (podle věku skupiny a zvoleného programu) ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit, které dětem přibližují přírodu, zvířata a vzbuzují u nich přirozenou touhu po poznání. Rozvíjí fantazii, empatii, smyslové vnímání, podporuje tvořivost a učí děti vidět věci v souvislostech.

• Exkurze probíhají na farmě No Limits o.s. v Prostředním Lánové
• Provoz je celoroční
• Počet osob na skupinu je minimálně 15 dětí. Při větším počtu jsou děti rozděleny do skupin
• Program je 150minutový s 30min.pauzou na svačinu
• Náplň programu respektuje věk a znalosti dětí
• Program je dopolední s začátkem v 9.00 hodin ráno. Po domluvě lze i odpolední program
• Cena za exkurzi se platí na místě před zahájením
• odpovědnost za děti nese doprovázející pedagog,
• Můžete si přiobjednat táborák, společné vaření kotlíkového guláše, ochutnávku bylinkového kotlíkového čaje, jízdu na koni nebo nocování v indiánském stanu Tee Pee

 

Všechny programy můžeme individuálně přizpůsobit Vašim potřebám.