Letní příměstské tábory

Zázemí bude poskytovat Farma No Limits v Prostředním Lánově (klubovna a stan Tee Pee)

Tábory jsou příměstské, tudíž děti u nás nenocují, program probíhá každý den od 8 do 16 hod.

Snažíme se připravit pestrý program, který by měl rozvíjet dětské schopnosti a dovednosti, vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě a k vzájemnému respektu.


Všeobecné podmínky pro účast na táborech:

Dítě musí být zdravé a zdravotně způsobilé. Věk dítěte minimálně šest let.
Na určené místo i z něj dítě dopraví rodiče na vlastní náklady.

Při nástupu rodiče odevzdají:

-prohlášení zákonných zástupců o zdravotní způsobilosti a souhlas s všeobecnými podmínkami pro účast na táborech (ke stažení níže)
-léky pro dítě s uvedeným dávkováním
-průkaz zdravotního pojištění, nebo jeho kopii.

Je třeba vzít na vědomí, že dítě přijde do kontaktu s hospodářskými zvířaty - koně, kočky, psi a další
Za ztráty cenností a jiných věcí (mobilní telefony, řetízky…)organizátor akce neručí, doporučujeme je na tábor nebrat.
Nezajišťujeme úrazové pojištění, proto doporučujeme děti připojistit!


Jak se přihlásit:

Prvním krokem je vyplnit elektronickou přihlášku (viz sekce konkrétního táboru)

Po obdržení přihlášky Vám bude doručen do 3 dnů potvrzující email.
Zálohu v hodnotě 500,- Kč je nutné zaplatit do 14 dnů od rezervace, jinak přihláška propadne. Doplatek ceny je nutné uhradit nejpozději do 15.6.2015.

Číslo bankovního účtu:

Farmářský, Indiánský:

Poštovní spořitelna č.ú.: 224874655/0300

Do poznámky napište jméno dítěte a typ tábora, abychom mohli Vaši platbu správně přiřadit


Koňský:

Poštovní spořitelna č.ú.: 266078390/0300

Do poznámky napište jméno dítěte a termín tábora, abychom mohli Vaši platbu správně přiřadit